Wat is de ‘Challenge Duurzame Voeding’?

Het is een proefproject waarbij Etterbeekse gezinnen bewustgemaakt worden van alle aspecten in verband met duurzame voeding. Het doel van deze challenge is deze vrijwillig deelnemende families trachten te overtuigen van het nut van biologische, lokale en seizoensgebonden voeding en via een sneeuwbaleffect ook de hele Etterbeekse bevolking (of nog ruimer) te sensibiliseren voor duurzame voeding.

De bedoeling van de challenge is om te tonen dat het mogelijk is om op een gezonde en milieuvriendelijke manier te eten, zonder daarom meer uit te geven. Door eenvoudigweg meer verantwoorde consumptiegewoonten aan te nemen. Daarnaast is het ook de bedoeling om kennis en knowhow, recepten en goede adresjes, enz. uit te wisselen en om een dialoog op gang te brengen tussen de verschillende deelnemers, deskundigen, coaches en het gemeentebestuur.

Waarom een challenge?

Het gemeentebestuur heeft dit project gelanceerd om twee redenen:

  • De doelstelling die de gemeente zichzelf oplegt, is om na te gaan welke problemen de deelnemende gezinnen in het algemeen ondervinden op het vlak van voeding en om hen hulpmiddelen, tips en oplossingen aan te reiken opdat ze hun voedings- en consumptiegewoonten makkelijker kunnen inruilen voor een gezonde en duurzame voeding.
  • In het kader van dechallenge die de deelnemende gezinnen aangaan leggen ze een aantal doelstellingen vast die ze tijdens het project willen behalen om geleidelijk aan over te stappen op een meer duurzame voeding. Deze challenge stelt de deelnemers in staat om concreet over te gaan tot actie door zichzelf nieuwe verbruiksgewoonten aan te leren.

De challenge bestaat er verder in om deelnemers ertoe aan te moedigen zelf ambassadeur te worden van de duurzame voeding in Etterbeek en op hun beurt de bevolking van Etterbeek te sensibiliseren. Als ambassadeurs zullen ze uitgenodigd worden om te komen getuigen over hun engagement en hun ervaringen, om concrete voorbeelden te geven van de manier waarop ze hun voedingsgewoonten gewijzigd hebben, en om lokale, seizoensgebonden en biologische voeding te promoten bij de andere Etterbeekse gezinnen.

Wie neemt deel aan de Challenge 2012?

Twaalf Etterbeekse gezinnen werden geselecteerd op nadat ze gereageerd hadden op een oproep voor kandidaturen. De geselecteerde gezinnen verschillen op tal van vlakken, gaande van samenstelling, leeftijd tot culturele achtergrond.

Het gaat om gezinnen die normaal gezien weigerachtig of in ieder geval niet geneigd zijn om ‘biologisch, lokaal en seizoensgebonden’ te eten, hetzij door een gebrek aan info, hetzij uit vooroordelen, hetzij uit overtuiging dat het allemaal toch “te duur is”.

Hier vind je de fiches met de beschrijving van elk deelnemend gezin.

Hoe?

De gezinnen verbinden zich ertoe gedurende een periode van zes maanden om de vijftien dagen deel te nemen aan een activiteit (kookles, bezoek aan een boerderij en biologische en gewone winkels, filmvoorstellingen, conferenties, voedingsadvies, enz.). Daarbovenop krijgen ze naargelang hun behoeften of specifieke vragen een aantal persoonlijke coachingsessies thuis aangeboden.

Een team met gemeentepersoneel organiseert en coördineert de activiteiten. Dit team wordt omringd door vijf coaches (kok, voedingsdeskundige, sportcoach …) en andere deskundigen inzake duurzame voeding, die de gezinnen voorzien van nuttige informatie en hulpmiddelen.

Via regelmatige evaluaties in samenspraak met de gezinnen, de coaches en het organiserende team worden de relevante gegevens en resultaten van dit experiment in de verf gezet zodat alle Etterbekenaars de challenge ook zelf kunnen aangaan.

De Challenge Duurzame Ontwikkeling is een proefproject dat uitgaat van de projekt ‘Stadsboerderij Etterbeek’, een initiatief van de gemeente Etterbeek met de financiële steun van het BIM.