Stadsboerderij Etterbeek’ is een projekt van de gemeente Etterbeek om haar inwoners te sensibiliseren voor duurzame voeding.

Sinds 2009 ontwikkelt de vereniging op dit vlak initiatieven voor het grote publiek: kookateliers, filmvertoningen, conferenties, studiedagen op de boerderij, ontmoetingen, uitwisselingen, en allerlei activiteiten die ons kunnen doen nadenken over de manier waarop wij vandaag de dag voedsel produceren en consumeren.

Schepen van Duurzame Ontwikkeling Marie-Rose Geuten heeft van duurzame voeding een van haar centrale actiepunten gemaakt.

Voeding is namelijk een dagelijkse bezigheid, waar iedereen aan deelneemt en die rechtstreeks verbonden is met het milieu, de economie en het sociale aspect.

De doelstellingen die het project beoogt, zijn:

  • Duurzame ontwikkeling verankeren in de gemeente via een breed participatieve aanpak;
  • Inwoners nieuwe gewoonten bijbrengen die rekening houden met de planeet en de toekomstige generaties;
  • De consumptie van gezonde, seizoensgebonden en lokale voedingsmiddelen bevorderen bij consumenten die gevestigd zijn in een stedelijk milieu;
  • De consumptie van voedingswaren uit verafgelegen gebieden, die vaak aangevoerd worden met vliegtuigen, verminderen.
  • Milieuvriendelijke, lokale en niet-delokaliseerbare landbouwprojecten ondersteunen
  • Een alternatief voor fastfood aanreiken;
  • Sociale banden en solidariteit tussen de inwoners creëren;
  • Een initiatief op touw zetten dat perfect kadert binnen de doelstellingen van onze lokale Agenda 21.

 

Waarom dit initiatief?

Omdat onze voedingskeuze een reële en rechtstreekse impact heeft op het milieu, de economie en de maatschappij.

De huidige productiemethoden maken gebruik van intensieve teelt, geïndustrialiseerde landbouw, chemische pesticiden en meststoffen, serreteelt. De productieketens zijn langer en complexer geworden. Er zijn geen geografische of seizoensgrenzen meer. De voedingswaren worden verwerkt (additieven, kant-en-klaarmaaltijden, vacuüm verpakte gewassen en gesneden groenten, miniporties, oververpakking, verspilling …) met een negatieve impact op het milieu en onze voedingswijzen.

Door te kiezen voor de duurzamevoedingsketen zetten we in op een landbouw die in staat is om de natuurlijke hulpbronnen en haar werknemers respectvol te behandelen. Met alles wordt rekening gehouden: het water, de bodem, het ritme van de seizoenen, de biodiversiteit, de kwaliteit van de producten, besparing bij transport, arbeidsomstandigheden. En we herontdekken hoe ons voedsel echt smaakt!

Laten we onszelf bewust worden van wat er op ons bord ligt en zonder aarzelen concrete oplossingen hanteren om onze ecologische, economische en sociale voetafdruk te verkleinen. We beginnen ermee hier in Etterbeek.